Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu zadávané zadavatelem Jan Švéda. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jan Švéda

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je nákup traktorového nosiče kontejnerů a dvou kusů kontejnerů. Pořizovaná technika bude sloužit pro zajištění převozu a manipulace s veškerou zemědělskou produkcí, především objemných krmiv, chlévské mrvy atd.. Pořízení traktorového nosiče zajistí efektivnější využití tažné síly traktorů žadatele a do budoucna technologie traktorového nosiče kontejnerů zajistí i možnost rozšíření o další druhy nástaveb.
Pořízením příkrmiště pro telata a krmelce pro skot dojde ke zkvalitnění výživy a péče o dospělý skot i telata a ke zvýšení kvality podávané krmné dávky při efektivnějším využití stávající stavby zemědělské stavby (zimoviště) ve vlastnictví žadatele.
Stávající systém přepravy zemědělských produktů je jak v rámci farmy, tak mimo farmu naprosto nevyhovující, poddimenzovaný, kdy jsou používány nízkokapacitní traktorové vlečky, které jsou navíc jak fyzicky, tak i morálně opotřebovány. Pořízením traktorového nosiče kontejnerů a dvou základních otevřených kontejnerů dojde k efektivnější, rychlejší a ekonomičtější přepravě všech materiálů nutných převážet při zajištování chodu farmy zemědělské prvovýroby. Traktorový nosič kontejnerů umožní i do budoucna rozšíření způsobů dopravy pořízením dalších druhů kontejnerů. Zásadním způsobem dojde ke zkvalitnění zemědělské produkce a ke snížení ztrát vznikajících při manipulaci. Traktorová kontejnerová doprava je v rámci velikosti zemědělské farmy žadatele optimální řešení jak z pohledů ekonomických, časových, tak z pohledu zvyšování kvality zemědělské produkce. Neposledním důvodem je značná úspora pohonných hmot, která je při kontejnerové přepravě dosahována.
Příkrmiště pro telata umožní podávání kvalitních objemných krmiv (například telecího sena, případně sena šrotovaného i dalších krmiv splňujících přísné parametry pro ekologický chov) z ekologické farmy mladým zvířatům, bez jejich ustájení mimo ostatní skot (není nutné předčasné oddělování telat od matek). Krmelec poskytne dospělým jedincům neomezený přístup ke krmné dávce sena a senáže při zachování kvality krmiva po celou dobu ustájení pro veškerá zvířata a tím zvýšení kultury ustájení ve stávající zemědělské stavbě žadatele.
Konkrétní pořizované vybavení pro provoz farmy - traktorový nosič kontejnerů s minimální nosností 8000 kg, minimální technická rychlost 25 km/h, dvouokruhové pneumatické brzdy, vahadlová výkyvná tandemová náprava, elektrohydraulické ovládání z kabiny traktoru.
2 ks otevřené kontejnery o minimální nosnosti 7000 kg a objemu od 7 m3 do 16 m3.
Příkrmiště pro telata a krmelec pro skot budou umístěny v zemědělské stavbě ve vlastnictví žadatele na LV 237 pro KÚ Crhov, čímž dojde ke zvýšení využití stávající stavby a zkvalitnění výživy zvířat.
Výsledkem projektu bude modernizovaný provoz zemědělské farmy - konkrétně bude zajištěna ekonomičtější, efektivnější a rychlejší přeprava zemědělské produkce, při současném zajištění zvyšování kvality převážené hmoty. Vyšším využitím výkonu tažného prostředku (traktoru) dojde zároveň ke snižování spotřeby pohonných hmot a tím snižování přepravních nákladů zemědělské produkce. Výsledkem pořízení příkrmiště pro telata a krmelce pro skot dojde ke zvýšení kvality a využití objemných krmiv a ke zvýšení kultury ustájení skotu ve stávající zemědělské stavbě, která je ve vlastnictví žadatele.
Výsledkem projektu bude modernizovaný provoz zemědělské farmy - konkrétně bude zajištěna ekonomičtější, efektivnější a rychlejší přeprava zemědělské produkce, při současném zajištění zvyšování kvality převážené hmoty. Vyšším využitím výkonu tažného prostředku (traktoru) dojde zároveň ke snižování spotřeby pohonných hmot a tím snižování přepravních nákladů zemědělské produkce. Výsledkem pořízení příkrmiště pro telata a krmelce pro skot dojde ke zvýšení kvality a využití objemných krmiv a ke zvýšení kultury ustájení skotu ve stávající zemědělské stavbě, která je ve vlastnictví žadatele.
Projekt je v souladu s cíli SPL, konkrétně navazuje na cíl: Restrukturalizace zemědělské a potravinářské výroby ve prospěch kvalitních regionálních produktů a služeb a dále podpora nových produktů, postupů využívajících moderních technologií šetrných k životnímu prostředí.
Projekt je také v souladu s IŚÚ, konkrétně 4. Priorita: Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobku, 4.2. Opatření: Podpora produkce kvalitních zemědělských výrobků, Aktivita 4.2.1: Investice na zavádění metod a zkvalitnění technologií pro pěstování a chov.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky kód 855

Místo plnění veřejné zakázky

Štíty-Crhov, 789 01 Zábřeh, Parcelní číslo 199,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

580 000,- bez DPH (701 800,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

542 592,- bez DPH (656 536,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

542 592,- bez DPH (656 536,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jan Švéda

Kontaktní e-mail: jan.sveda@seznam.cz

Kontaktní telefon: 732 836 707

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kupní smlouva strana 1 21. 8. 2013 Zobrazit
Kupní smlouva strana 2 21. 8. 2013 Zobrazit
Kupní smlouva strana 3 21. 8. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Agrotechnika Vaněk, s.r.o. (28665627) Dodavatel 656 536,- Kč vč. DPH
542 592,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap