Pořízení serveru pro IS ISAD včetně potřebného příslušenství a backup serveru včetně potřebného příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení serveru pro IS ISAD včetně potřebného příslušenství a backup serveru včetně potřebného příslušenství zadávané zadavatelem ISIT, a. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ISIT, a. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení serveru pro IS ISAD včetně potřebného příslušenství a backup serveru včetně potřebného příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks serveru a 1 ks backup serveru včetně příslušenství – switch, UPS, WMWare, zálohovací SW (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Další vývoj informačního systému ISAD“. Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Poznámka

Otevírání nabídek je neveřejné. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatelem ustanovená hodnotící komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání na adrese sídla zadavatele, tj. ISIT, a. s., Vítkovická 3083/1, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava dne 14. 11. 2016 ve 12:30 hod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-000901

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

492 300,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

14. 11. 2016, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Vojáčková

Kontaktní e-mail: vojackova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 727 894 849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení serveru pro IS ISAD včetně potřebného příslušenství a backup serveru včetně potřebného příslušenství.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace a přílohy 14. 10. 2016 Zobrazit
Dotaz č. 1 + odpověď 1. 11. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení VŘ 9. 11. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap