Dodávka velkokapacitního sekvenátoru NGS včetně příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka velkokapacitního sekvenátoru NGS včetně příslušenství zadávané zadavatelem Institute of Applied Biotechnologies a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Institute of Applied Biotechnologies a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka velkokapacitního sekvenátoru NGS včetně příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky zahrnuje následující dodávky a práce:

a) dodávka technologického kompletu určeného pro NGS včetně periferií pro obsluhu a přípravu NGS knihoven a primární analýzu a konverzi sekvenačních dat,
b) dodávka doplňkových informatických a bioinformatických modulů pro korelaci dat, datovou analýzu variant, definici a správu kohort a databází,
c) instalace sekvenátoru včetně protokolů WGS a WES včetně ověření plné funkční a kapacitní způsobilosti kompletu provedením dvou experimentů dle specifikací výrobce,
d) zaškolení pracovníků zadavatele pro provádění WGS a WES analýz na dodaném kompletu zařízení a informatických nástrojů provedením tří experimentů.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jde o zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, které jsou platná ode dne 7. 12. 2017 a účinná ode dne 15.1.2018 (dále jen „Pravidla“) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

74 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 5. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RNDr. Milan Press

Kontaktní e-mail: press@iabio.cz

Kontaktní telefon: 255 700 885

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka velkokapacitního sekvenátoru NGS včetně příslušenství.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap