Pořízení velkoplošné dititální UV tiskárny pro tisk na rollové podklady (2017-12)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení velkoplošné dititální UV tiskárny pro tisk na rollové podklady (2017-12) zadávané zadavatelem Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení velkoplošné dititální UV tiskárny pro tisk na rollové podklady (2017-12)

Předmět veřejné zakázky

Velkoplošná digitální UV tiskárna pro tisk na rollové podklady
- parametry viz zadávací dokumentace

Poznámka

Výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídky uchazečů budou předkládány v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel vylučuje předložení nabídek ve variantním řešení a zároveň vylučuje i dílčí plnění zakázky.

Informace k zakázce (vysvětlení k zadávací dokumentaci) se neposkytují telefonicky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017-12

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42991200-1

Místo plnění veřejné zakázky

Výstavní, 3092/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 509 000,- bez DPH (16 345 890,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 704 958,50 bez DPH (15 372 999,79 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 3. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Radomil Dokoupil - DIMEX

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radomil Dokoupil

Kontaktní e-mail: dokoupil@edimex.cz

Kontaktní telefon: +420 596 634 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení velkoplošné dititální UV tiskárny pro tisk na rollové podklady (2017-12).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení velkoplošné dititální UV tiskárny pro tisk na rollové podklady (2017-12) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HSW Signall s.r.o. (46353119) Dodavatel 15 372 999,79 Kč vč. DPH
12 704 958,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap