Kompostárna Kokšín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompostárna Kokšín zadávané zadavatelem Ing. Jan Voráček. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ing. Jan Voráček

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompostárna Kokšín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení níže uvedených strojů pro svoz biologicky rozložitelného odpadu a jeho zpracování v kompostárně s kapacitou do 150 t/rok. Stroje musí být vzájemně kompatibilní. Veškeré dodávané zařízení musí být nové.
VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY:
Traktor s čelním nakladačem, lopatou a lopatou s přidržovačem.
Štěpkovač dřevní hmoty.
Míchací a drtící vůz s nakládacím ramenem
Překopávač kompostu
Čerpadlo kalové vody
SVOZOVÁ TECHNIKA:
Traktorový nosič kontejnerů
4 ks velkoobjemových kontejnerů
Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č.8 k zadávací dokumentaci - Technická specifikace.

Poznámka

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16700000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Červené Poříčí 39, 340 12 Švihov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 120 000,- bez DPH (6 195 200,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2015, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Červené Poříčí 30, 340 12 Švihov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Voráček

Kontaktní e-mail: jan.voracek@email.cz

Kontaktní telefon: 737551109

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompostárna Kokšín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 12. 5. 2015 Zobrazit
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.2 ZD - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.3 ZD - Vzor Čestného prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.4 ZD - Návrh kupní smlouvy ve formátu .doc 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.4 ZD - Návrh kupní smlouvy ve formátu .pdf 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.5 ZD - Vzor Čestného prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.6 ZD - Vzor Čestného prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č.7 ZD - Vzor Seznamu případných subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky. 12. 5. 2015 Zobrazit
Přiloha č.8 ZD - Technická specifikace 12. 5. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky 3. 6. 2015 Zobrazit
Oznámení zadavatele o vyřazení nabídky z důvodu nesplnění požadavku zadavatele na zpracování nabídky 3. 6. 2015 Zobrazit
KUPNÍ SMLOUVA 24. 6. 2015 Zobrazit
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY 24. 6. 2015 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE §85 ZVZ 24. 6. 2015 Zobrazit
OZNÁMENÍ O VÝŠI SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY 1. 12. 2015 Zobrazit
SEZNAM SUBDODAVATELŮ ZAKÁZKY 2. 12. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kompostárna Kokšín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. (28685521) Dodavatel 6 194 716,- Kč vč. DPH
5 119 600,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kompostárna Kokšín zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ARBO, spol. s r.o. (40522172)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap