Dodávka a montáž zateplení včetně stavebních úprav objektu KOSMOS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a montáž zateplení včetně stavebních úprav objektu KOSMOS zadávané zadavatelem Ing. Alois Miketa. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ing. Alois Miketa

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a montáž zateplení včetně stavebních úprav objektu KOSMOS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se zateplení a souvisejících stavebních úprav.
Na nárožním objektu bude provedeno zateplení obvodových stěn EPS šedý v tl. 120mm, zateplení stropu nad 1.PP a 3.NP minerální vatou. Zateplení bude provedeno od přilehlého terénu až po atiku. U terénu bude použit polystyrén XPS ve shodné tloušťce jako bude provedeno zateplení nadzemní části objektu. Na zateplené fasádě budou doplněny zdobné fasádní prvky - římsy a pilastry. Tak ať je zachován co nejvíce původní ráz fasády. Zdobné prvky budou z polystyrenového jádra potažené flexibilní směsí na cementové bázi. Bude provedena také úprava sloupů a podloubí, stávající obklad bude odstraněn a nahrazen novou jádrovou cementovou omítkou s přeštukováním a nátěrem silikonovou barvou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45421100-5, 44221000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 985 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 11. 2017, 13:10:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a montáž zateplení včetně stavebních úprav objektu KOSMOS.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení vč. zadávací dokumentace zakázky 13. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 11. 2017 Zobrazit
oznámení rozhodnutí 12. 12. 2017 Zobrazit
oznámení vyloučení 12. 12. 2017 Zobrazit
oznámení vyloučení 12. 12. 2017 Zobrazit
oznámení o zrušení 22. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap