Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o. zadávané zadavatelem iNEGT SOLUTIONS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných přihlášek až do vydání jejich registrace, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou duševního vlastnictví (dále též jen Služba průmyslově právní ochrany).

Služba průmyslově právní ochrany, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, spočívá v podání 10 přihlášek a administraci průmyslových vzorů, pro požadovanou mezinárodní ochranu u EUIPO.

Poznámka

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále také „OP PIK“) v rámci projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – iNEGT SOLUTIONS s.r.o., Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009198.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-010296

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79120000-1; 79112000-2; 79110000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 470 000,- bez DPH (1 778 700,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Nečesaná

Kontaktní e-mail: lucie.necesana@centrum.cz

Kontaktní telefon: + 420 778468067

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap