Úspory energie ve společnosti INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úspory energie ve společnosti INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o. zadávané zadavatelem INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úspory energie ve společnosti INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel, vyhlašuje zadávací řízení na zhotovitele s názvem „Úspory energie ve společnosti INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o.“ (dále jen „zakázka) dle technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci a zpracovaném položkovém rozpočtu. Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách.
Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, zakázka není rozdělena na části

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2022

Lhůta pro podání nabídek

19. 12. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úspory energie ve společnosti INDUSTRY SOUTH MORAVIA s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap