Oznámení o vyřazení uchazeče

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Úspory energie Ilona podzimková – stavební část zadávané zadavatelem Ilona Podzimková.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Oznámení o vyřazení uchazeče

Popis informace či souboru

Zadavatel dne 5.9.2019 oznámil výsledek výběrového řízení jak na profilu zadavatele, tak mailem jednotlivým uchazečům. Vítězem veřejné zakázky pro část 1 – Střecha se stala společnost PETRAlaan s.r.o.
Dne 11.9.2019 bylo zadavateli po urgenci k činnosti vedoucí k podpisu smlouvy o dílo doručeno odstoupení z důvodu nedostatku kapacit. Na základě výše uvedeného zadavatel účastníka z výběrového řízení vyřadil.

Datum uveřejnění

11. 9. 2019

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap