Zajištění bezbariérového přístupu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění bezbariérového přístupu zadávané zadavatelem I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění bezbariérového přístupu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zajištění bezbariérového přístupu.“ je dodávka a instalace dvou schodišťových plošin (pracovně označené jako malá plošina a velká plošina), zajišťující bezbariérový pro Zadavatele č. 1 pro učebnu A a pro Zadavatele č. 2 pro učebnu B. Malá plošina zajišťuje přístup z úrovně chodníku do zvýšeného přízemí budovy a velká plošina zajišťuje přístup z přízemí do prvního poschodí budovy. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Poznámka

Zadavatelem pro účely této veřejné zakázky je Sdružení veřejných zadavatelů na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů, za které jedná zadavatel č. 1. Smlouvu s vybraným dodavatelem uzavírá každý ze zadavatelů samostatně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VŘ4 - zajištění bezbariérového přístupu

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34951000-8 Přístupové plošiny

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

594 333,33 Kč bez DPH (719 143,33 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

321 244,90 bez DPH (388 706,33 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

28. 3. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Šťovíček

Kontaktní e-mail: stovicek@skolskykomplex.cz

Kontaktní telefon: 773663150

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění bezbariérového přístupu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění bezbariérového přístupu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VECOM zdvihací zařízení s.r.o. (25599348) Dodavatel 718 740,- Kč vč. DPH
594 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap