Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – FVE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – FVE zadávané zadavatelem HRUŠKA, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HRUŠKA, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – FVE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému výroby elektrické energie ze slunečního záření (dále FVS). Instalace je navržena na střeše skladu potravin v nezastíněné části střechy. Je navržena instalace celkem 120ti fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem max. 30 kWp. Solární panely budou svou činnou plochou natočeny na jih a optimálně bude nastaven jejich sklon od vodorovné roviny. Tento fotovoltaický systém při správné instalaci a provozování vyrobí cca. 30 MWh elektrické energie za rok. FVS bude připojena do OM EAN 859182400509519961 a vyrobená energie bude spotřebována ve skladu potravin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Fotovoltaický systém bude umístěn na střeše skladové budovy na adrese Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava - Martinov, situované na parc. č. 2997/11, v k. úz. Martinov ve Slezsku. Technologická zařízení jako střídače a rozvaděč budou umístěna uvnitř zmíněného

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Libor Kozubek

Kontaktní e-mail: libor.kozubek@gmail.com

Kontaktní telefon: 775664395

Kontaktní datová schránka: v5yhkmu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – FVE.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap