Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno zadávané zadavatelem Hradubická labská. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Hradubická labská

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o realizaci zmiňované cyklostezky, které povede po levém břehu Labe a umožní její využívání pro pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase nebo v jejím blízkém okolí i pro rekreační jízdy turistů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-032785

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233162-2, 45221110-6, 45221115-1

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Třebeš, Pražské Předměstí, Březhrad, Vysoká nad Labem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

31 935 422,- bez DPH (38 641 860,62 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

24 409 794,82 bez DPH (29 535 851,73 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky 7. 8. 2017 Zobrazit
Přílohy výzvy el. podepsané 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 Čestné prohlášení 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Prohlášení 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Smlouva o dílo 7. 8. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace 7. 8. 2017 Zobrazit
Soupis prací, dodávek a služeb 7. 8. 2017 Zobrazit
Příloha soupisu 7. 8. 2017 Zobrazit
Objekty - přehled 7. 8. 2017 Zobrazit
Stavební povolení 7. 8. 2017 Zobrazit
Územní rozhodnutí 7. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD 21_8_2017 21. 8. 2017 Zobrazit
Příloha - Dokument ve formátu XML 21. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD 24_8_2017 24. 8. 2017 Zobrazit
Informace - posun termínu pro doručení nabídek 31. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení, změna Zadávací dokumentace 1. 9. 2017 Zobrazit
Soupis prací, dodávek a služeb aktual 1_9_2017 1. 9. 2017 Zobrazit
Soupis .xml 1. 9. 2017 Zobrazit
České Radiokomunikace 1. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD 8_9_2017 8. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD 22_9_2017 22. 9. 2017 Zobrazit
Soupis prací 22_9_2017 22. 9. 2017 Zobrazit
Soupis aspe 22_9_2017 22. 9. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 30. 10. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 11. 2017 Zobrazit
Uzavřená smlouva o dílo 16. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD 14. 10. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 28. 8. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. (25317628) Uchazeč 33 360 608,91 Kč vč. DPH
27 570 751,17 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a. s. (02604795) Uchazeč 41 175 548,94 Kč vč. DPH
34 029 379,29 Kč bez DPH
COLAS CZ, a. s. (26177005) Uchazeč 33 833 146,38 Kč vč. DPH
27 961 278,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a. s. (45274924) Uchazeč 29 720 956,81 Kč vč. DPH
24 562 774,23 Kč bez DPH
HABAU CZ s. r. o. (26068338) Uchazeč 34 924 946,33 Kč vč. DPH
28 863 592,01 Kč bez DPH
Skanska a. s. (26271303) Uchazeč 34 955 031,46 Kč vč. DPH
28 888 455,76 Kč bez DPH
STRABAG a. s. (60838744) Uchazeč 32 537 814,76 Kč vč. DPH
26 890 756,- Kč bez DPH
M-SILNICE a. s. (42196868) Dodavatel 29 535 851,73 Kč vč. DPH
24 409 794,82 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s. r. o. (48035599) Uchazeč 32 479 314,39 Kč vč. DPH
26 842 408,59 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap