Zajištění inženýrské činnosti - projekční práce na "Celkovou rekonstrukci elektroinstalace v objektu HŠ Praha 10

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění inženýrské činnosti - projekční práce na "Celkovou rekonstrukci elektroinstalace v objektu HŠ Praha 10 zadávané zadavatelem Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění inženýrské činnosti - projekční práce na "Celkovou rekonstrukci elektroinstalace v objektu HŠ Praha 10

Předmět veřejné zakázky

Rozsah zakázky: Předložení cenové nabídky na: „Zajištění inženýrské činnosti – projekční práce pro jednostupňovou projektovou dokumentaci“ realizace stavby v tomto rozsahu:
1. Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu. Provedení potřebných průzkumů a pasportizace stávajících zařízení – geodetického zaměření a jiných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace a studie stavby.
2. Provedení profesních výkonů pro stavební řízení, zpracování projektové dokumentace pro případné stavební povolení (DSP), projednání této PD s příslušnými dotčenými orgány státní správy (DOSS) a obstarávání jejich stanovisek, vyřízení případného stavebního povolení a ostatní správní řízení u příslušného stavebního úřadu, vše pro provedení veřejné zakázky „Celková rekonstrukce elektroinstalace objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 – Vršovice“, obstarávání stanovisek vlastníků popřípadě rozhodnutí DOSS nebo obstarávání jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Výsledkem této fáze bude získání případného stavebního povolení, případně sdělení příslušného stavebního úřadu k realizaci předmětné stavby. Provedení profesních výkonů při projednání projektové dokumentace s DOSS a vyřízení příslušných stupňů stavebního řízení nebo ohlášení (v závislosti na požadavcích příslušného stavebního úřadu). Zhotovitel předá objednateli 1 vyhotovení DSP.
3. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové dokumentace pro vlastní provedení stavby (DPS) + oceněného a slepého položkového rozpočtu + orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i v digitální elektronické verzi na cd ve formátech *.dgw, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls) v souladu s vyhláškou č.169/2016 sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace v rozsahu plánovaných stavebních prací pro stavební řízení (DSP) a pro vlastní provedení stavby (DPS) bude zpracována jako jeden projekční celek. Součástí projektové dokumentace bude i orientační plán BOZP. Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele (ředitel školy). Návrh řešení (např. materiálová řešení) odsouhlasí ředitel do 3 pracovních dní od předání projektové dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející způsob vyřízení stavebního řízení (zhotovitel předá stanoviska DOOS a žádosti na úřad na stavební povolení včetně vlastních rozhodnutí). Zhotovitel předá objednateli 1 vyhotovení DSP (předáno již dříve) a 6 vyhotovení DPS, 1 vyhotovení zadavateli předloží v elektronické DOOS a příslušná rozhodnutí např. stavební povolení).
4. Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla v rozsahu zpracované projektové dokumentace včetně vyřízení případného kolaudačního souhlasu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 - Vršovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 569 000,- bez DPH (1 898 490,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 479 000,- bez DPH (1 789 590,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 12. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2020

Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odborný poradce HŠ Vršovická

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Postránecký

Kontaktní e-mail: postraneckyf@atlas.cz

Kontaktní telefon: 724229760

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění inženýrské činnosti - projekční práce na "Celkovou rekonstrukci elektroinstalace v objektu HŠ Praha 10.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění inženýrské činnosti - projekční práce na "Celkovou rekonstrukci elektroinstalace v objektu HŠ Praha 10 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BLACKBACK s.r.o. (24763071) Dodavatel 1 789 590,- Kč vč. DPH
1 479 000,- Kč bez DPH
ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o. (24242462) Uchazeč 1 815 000,- Kč vč. DPH
1 500 000,- Kč bez DPH
DONDESING s.r.o. (29062942) Uchazeč 1 875 500,- Kč vč. DPH
1 550 000,- Kč bez DPH
AMANDA stavební s.r.o. (27407331) Uchazeč 2 105 400,- Kč vč. DPH
1 740 000,- Kč bez DPH
ECOTEN s.r.o. (29136440) Uchazeč 1 909 380,- Kč vč. DPH
1 578 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap