Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1 PP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1 PP zadávané zadavatelem Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1 PP

Předmět veřejné zakázky

nacházející se v 1 PP budovy pro možnost využití pro aktivity žáků HŠ objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice.
Jedná se o údržbové práce. Objekt je řešen o čtyřech podlažích nadzemních s podkrovím a o jednom podzemním podlaží. Stěny jsou vyzděné cihelné, případně ze smíšeného zdiva. Stropy se předpokládají dřevěné, ocelové a klenuté cihelné stropy. Bude provedena výsprava povrchů stěn a stropu, oklepaní omítek, odbourání cihelných konstrukci bývalé kotelny a ocelové konstrukcí schodiště. Bude provedena nová podlahová krytina, nová konstrukce schodiště, stěny se vymalují to bílé barvy. Na stropě budou zavěšené akustické panely. Následně v tomto prostoru vznikne multifunkční sportovní místnost. Podlahy budou odstraněny až do hl. 325 mm. Skladby a úpravy podlah jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci - D. 1.1. Dle zjištěného skutečného stavu po odkrytí konstrukcí budou případně skladby upřesněny.
Rekonstrukce z hlediska vlhkostních poměrů objektu - dodatečná vodorovná hydroizolace zdiva krémovou injektáží na bázi silanů 80% + vnitřní jádrová těsnící omítka + sanační omítky. Dle provedené obhlídky stavby a zjištěných skutečností navrhujeme níže uvedený postup sanačních a hydroizolačních prací. Odstranění příčiny vzlínající vlhkosti formou krémové injektáže s 80 % obsahem silanů (vnitřní stěny svisle k obvodové stěně, obvodové cihlové zdivo v úrovni terénu a vnitřní příčky v soklové části vodorovně). Vyvrtání otvorů o průměru cca 10 – 16 mm vodorovně do spáry ve vzdálenosti cca 10 cm. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdiva mínus 5 cm Provedení aplikace krémové injektáže Weber.tec 946 pomocí tlakové pistole či nízkotlakého injektážního stroje. Podrobněji viz projektová dokumentace s položkovým výkazem výměr

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0045297

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hotelová škola Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 929 184,- bez DPH (3 544 312,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 800 552,- bez DPH (33 888 668,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

6. 4. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odborný poradce HŠ Vršovická 43, Praha 10

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Postránecký

Kontaktní e-mail: postraneckyf@atlas.cz

Kontaktní telefon: 724229760

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1 PP.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1 PP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ROKA obchodní a stavební s.r.o (05204160) Uchazeč 3 977 135,- Kč vč. DPH
3 286 889,- Kč bez DPH
HMS, spol. s r.o. (43762573) Uchazeč 3 462 844,- Kč vč. DPH
2 861 854,- Kč bez DPH
Global Construction Group s.r.o. (03516989) Uchazeč 3 663 466,- Kč vč. DPH
3 027 658,- Kč bez DPH
GENEL INVEST Holding s.r.o. (03217519) Dodavatel 3 388 668,- Kč vč. DPH
2 800 552,- Kč bez DPH
RENE KAHUDA - provádění staveb (16517202) Uchazeč 3 394 628,- Kč vč. DPH
2 805 478,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap