Sušička dílů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sušička dílů zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sušička dílů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové Sušičky dílů určené k sušení jednotlivých dílů od oleje (jedná se o
díly pro automobilový průmysl), která musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace
uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Uchazeč k nabídce přiloží technický popis zařízení, které je předmětem nabídky tak, aby bylo možné
ověřit, zda jím nabízený předmět plnění splňuje veškeré požadované technické parametry a příslušenství.
Technické parametry uvedené v příloze č. 2 této výzvy jsou parametry minimální, resp. maximální či
požadované (s uvedením min. – minimální požadovaná hodnota parametru, max. – maximálně přípustná
hodnota parametru, ANO – požadovaná hodnota či funkce).

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Jedná se o výběrové řízení zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014892

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

616 995,- bez DPH (746 563,95 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2019, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sušička dílů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap