Dodávka vybavení pro HOBES, spol. s r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vybavení pro HOBES, spol. s r. o. zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vybavení pro HOBES, spol. s r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedených strojů zařízení a licence.
Zakázka je zadávána na části. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. Výběr dodavatele v jedné části nepodmiňuje jeho výběr v části jiné. Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení této zadávací dokumentace všech částí zakázky.


Část 1 – Svařování
Předmětem této části zakázky je dodávka technologie svařování, a to:
- 1 ks středofrekvenční svařovací zdroj
- 1 ks přípravků ke svařovacímu zdroji
Minimální požadované technické parametry technologie jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 2 150 tis. Kč bez DPH.

Část 2 – Kontrolní stanice
Předmětem této části zakázky je dodávka technologie kontrolní stanice, a to:
- 1 ks kontrolní stanice – 100 % průchodnost matice
- 1 ks přípravku ke kontrolní stanici
Minimální požadované technické parametry technologie jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 640 tis. Kč bez DPH.

Část 3 – Update software
Předmětem této části zakázky je dodávka časově neomezené komerční licence a provedení update stávajícího software 3D měření Wenzel. Jedná se o update Metromec – soft. verze – 3.50 SP3.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 420 tis. Kč bez DPH.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009052

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42660000-0, 48000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Horní Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 210 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 5. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vybavení pro HOBES, spol. s r. o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace v editovatelné podobě 7. 4. 2017 Zobrazit
zadávací podmínky 7. 4. 2017 Zobrazit
oznámení o rozhodnutí 4. 5. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap