Dodávka HW a SW vybavení II pro HOBES, spol. s r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka HW a SW vybavení II pro HOBES, spol. s r. o. zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka HW a SW vybavení II pro HOBES, spol. s r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení ve stanoveném počtu kusů, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.

Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávky zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost s použitím vybraných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Předmět výběrového řízení je členěn na dvě dílčí plnění, která tvoří samostatné celky:
A. Software 3D CAD CAM (5 ks) a hardware – PC sestavy pro 3D CAD CAM (5 ks)
B. Software a hardware – PC sestava pro děrovací lis

Zakázka je zadávána na části. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu či obě části zakázky. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 553 285,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka HW a SW vybavení II pro HOBES, spol. s r. o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap