3D měřící rameno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 3D měřící rameno zadávané zadavatelem HOBES, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HOBES, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

3D měřící rameno

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 3D měřícího ramene, které musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Jedná se o dodávku přesného měřícího ramene, prostřednictvím kterého bude možné provádět 3D měření přímo ve výrobním prostředí.

Uchazeč k nabídce přiloží technický popis zařízení, které je předmětem nabídky tak, aby bylo možné ověřit, zda jím nabízený předmět plnění splňuje veškeré požadované technické parametry a příslušenství. Technické parametry uvedené v příloze č. 2 této výzvy jsou parametry minimální, resp. maximální či požadované (s uvedením min. – minimální požadovaná hodnota parametru, max. – maximálně přípustná hodnota parametru, ANO – požadovaná hodnota či funkce).
Technické parametry musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění i jednoho technického parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto nabídka bude z výběrového řízení vyřazena.

Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 1 375 000 Kč bez DPH.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012109

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 375 000,- bez DPH (1 663 750,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Kontaktní telefon: +420 811 011 011

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 3D měřící rameno.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap