Filtrační zařízení s řídícími klapkami

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Filtrační zařízení s řídícími klapkami zadávané zadavatelem HEVOS interier, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HEVOS interier, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Filtrační zařízení s řídícími klapkami

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž filtračního zařízení s řídícími klapkami pro odsávání strojů pro zpracování nábytku, které jsou umístěny ve výrobní hale v sídle zadavatele. Centrální odsávací systém výrobny nábytku musí umožňovat plynulou regulaci a řízení odsávacího procesu, eliminovat nedostatečnou kapacitu stávajícího systému odsávání a minimalizovat prašnost z výroby s výraznou energetickou úsporou.
Z hlediska vnější a vnitřní ochrany je nutno technologii výroby nábytku opatřit účinným filtračním zařízením. Veškeré zdroje prachu musí být krytovány těsnými kryty a napojeny přes hrdla na potřebnou vzduchotechniku.
Filtrační zařízení bude odsávat technologii výroby nábytku (dřevní prach-explozivní), a to u klíčových výrobních zařízení, uvedených ve „Schématu rozmístění technologického vybavení výrobny nábytku“, které je nedílnou přílohou zadávací dokumentace.
Při realizaci dodávky bude postupováno dle platné legislativy a v souladu s aktuálními technickými, bezpečnostními a hygienickými normami a pravidly. Dodávka musí zahrnovat kromě výše uvedených požadavků, také technickou dokumentaci, dopravu zařízení do místa realizace, provedení veškerých kompletačních a montážních prací, zprovoznění zařízení a uvedení zařízení do provozu.
Dále musí být v nabídce zahrnuto zaškolení obsluhy a odborných pracovníků. Případné stavební úpravy a napojení pořizovaného zařízení na energetické zdroje, nejsou součástí výběrového řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

HEVOS - 24/05/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 6. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HEVOS interiér, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Volek, jednatel společnosti

Kontaktní e-mail: volek@hevos.cz

Kontaktní telefon: +420 603 859 681

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Filtrační zařízení s řídícími klapkami.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap