Přílohy 1 -8 Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Pořízení elektro-komponentů pro vytvoření funkčních vzorků obráběcího stroje zadávané zadavatelem HESTEGO a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy 1 -8 Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3: Všeobecné nákupní podmínky zadavatele
Příloha č. 4: Technická specifikace
Příloha č. 5: Cenová nabídka s technickými parametry nabízeného zboží
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
Příloha č. 7: Čestné prohlášení o odpovědném zadávaní
Příloha č. 8: Seznam Poddodavatelů

Datum uveřejnění

28. 6. 2022

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap