Mistři svého oboru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mistři svého oboru zadávané zadavatelem HESTEGO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HESTEGO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mistři svého oboru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Mistři svého oboru“, zajištění profesního vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a technického a jiného odborné vzdělávání (kurzy svařování).

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy pro každou jednotlivou část, na základě které bude dodavatel poskytovat kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy vzdělávání dle specifikace kurzů; zajištění didaktické techniky; náklady na školicí materiály, náklady na organizační a koordinační činnost dodavatele, zpracování veškerých výkazů účasti dle pravidel OP Zaměstnanost a dané výzvy a náklady na dopravu lektorů.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v dokumentech „Podrobná specifikace předmětu zakázky“ a „Vzdělávací program Mistři svého oboru“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekt „Mistři svého oboru“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004622.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti HESTEGO a.s.; zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci příjemce s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Poznámka

Zadavatel rozdělil předmět zakázky na 2 části, viz výše.

Nabídku je možné podat pro jednu či obě části. Nabídka se podává v jednotlivých obálkách pro každou z částí samostatně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-012429

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

17/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80511000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Měkké a manažerské dovednosti - Uzavřené kurzy: Sídlo zadavatele HESTEGO a.s. Otevřené kurzy: Školící prostory zajišťuje dodavatel a to v Jihomoravském kraji.Technické a jiné odborné vzdělávání – Kurzy svařování - Jihomoravském kraji, do 25 km od Vyškova

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 326 553,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB-Consult, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Veronika Winkleová

Kontaktní e-mail: winklerova@cgb.cz

Kontaktní telefon: 602287061

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mistři svého oboru.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap