Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s. zadávané zadavatelem HESTEGO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HESTEGO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění FVE elektrárny, která bude instalována na ploše jedné střechy výrobní haly zadavatele v šestnácti řadách za sebou v celkovém počtu 336 ks FV 60 článkových monokrystalických křemíkových panelů rozdělených do osmi samostatných stringů a připojena k distribuční síti do stávajícího hlavního rozvaděče RH umístěného v hlavní rozvodně objektu zadavatele dle parametrů blíže upřesněných v tomto článku. Součástí předmětu plnění je dále dodání kompletní dokumentace k FVE, revizí a certifikátů dle platných předpisů.

Součástí dodávky je montáž a instalace všech součástí FVE, připojení k distribuční síti do stávajícího hlavního rozvaděče RH zadavatele a zprovoznění FVE do plné funkčnosti.

Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení personálu zadavatele v následujícím rozsahu:
o základní školení 5 osob na pozici údržbář v časovém rozsahu 3 hod.
o rozšířené školení osoby zodpovědné za provoz el. zařízení – vedoucího údržby (1 osoba) v časovém rozsahu 5 hod.

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Poznámka

Tato veřejná zakázka s názvem „Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána ve výběrovém řízení vyhlašovaném podle „Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle Pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Sekcí fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídícím orgánem OP PIK, s účinností od 10. 08. 2018 (dále jen „výběrové řízení“).
Zadavatel výslovně uvádí, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud je dále v textu zadávací dokumentace odkazováno na ZZVZ, je tak činěno čistě z výkladových důvodů a nezakládá to vázanost zadavatele postupy dle tohoto zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331000-8 - Solární panely; 09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/4, 682 01 Vyškov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jiří Helán, advokát

Kontaktní e-mail: kancelar@kroupahelan.cz; sovak@kroupahelan.cz

Kontaktní telefon: 777 930 747

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti HESTEGO a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap