Automatický skladovací systém

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Automatický skladovací systém zadávané zadavatelem HESTEGO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HESTEGO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Automatický skladovací systém

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení automatické skladovací jednotky (skladování vstupního výrobního materiálu a následně vyrobených dílů).

Předmětem zakázky je komplexní řešení skladování pro odvětví zpracování kovového materiálu, které je určeno k automatickému provozu, jehož základním vybavením je automatická skladovací jednotka, na kterou jsou napojeny výrobní stroje. Řešení zahrnuje automatické naskladňování a vyskladňování vstupního materiálu a zároveň automatické naskladňování a vyskladňování hotových (již zpracovaných) výrobků ze všech dostupných vstupních a výstupních míst skladu. Tento sklad je softwarově propojen se stroji na něj napojenými a všechny jeho úkony i úkony napojených strojů, včetně jejich sortování, jsou tímto jedním softwarem řízeny. Řídící software automatického skladovacího systému je součástí dodávky.

Předmět zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení vyhlašovaným podle „Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle Pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Sekcí fondů EU, VaVaI a investičních pobídek – Řídícím orgánem OP PIK, s účinností od 15. 1. 2018.
Toto výběrové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Na Nouzce 470/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30.000.000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jiří Helán, advokát

Kontaktní e-mail: kancelar@kroupahelan.cz

Kontaktní telefon: 777 930 747

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Automatický skladovací systém.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap