Zadávací dokumentace v editovatelné podobě, příloha č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Realizace energetických úspor v areálu společnosti HEMA PULS s.r.o. zadávané zadavatelem HEMA puls s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace v editovatelné podobě, příloha č. 1

Popis informace či souboru

Jedná se pouze o text ZD v editovatelné podobě s přílohou č. 1. Pokud by došlo k rozporu s podepsaným skenem Zadávací dokumetace, má přednost vždy sken jednatelem podepsané ZD.

Datum uveřejnění

14. 2. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap