Revitalizace mrtvého ramene Labe

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace mrtvého ramene Labe zadávané zadavatelem HELOT, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HELOT, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace mrtvého ramene Labe

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení terénních prací bude doplněn vegetační doprovod. Celková plocha řešeného území je 31 000 m2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45246200-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 031 456 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Václav Javůrek

Kontaktní e-mail: javurek.pce@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace mrtvého ramene Labe.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap