Pořízení stroje na plnění práškových směsí vč. příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení stroje na plnění práškových směsí vč. příslušenství zadávané zadavatelem HEALTH LINK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HEALTH LINK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení stroje na plnění práškových směsí vč. příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje na plnění práškových směsí vč. příslušenství. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platného od 1. 10. 2016. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: HEALTH LINK s.r.o.
Sídlo: Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČ: 25865501

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva III. programu podpory Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006040“ a názvem projektu „Progresivní technologie pro progresivní společnost HEALTH LINK s.r.o.“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-006563

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hamerská 859/23, 779 00 Olomouc – Holice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 150 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: 778527021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení stroje na plnění práškových směsí vč. příslušenství.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap