Výzkum a vývoj software pro mikroprocesorový řídicí systém pro řízení důlních strojů APD2 a pro nadřazený počítač vybavený operačním systémem Windows 10

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzkum a vývoj software pro mikroprocesorový řídicí systém pro řízení důlních strojů APD2 a pro nadřazený počítač vybavený operačním systémem Windows 10 zadávané zadavatelem Hansen Electric, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Hansen Electric, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzkum a vývoj software pro mikroprocesorový řídicí systém pro řízení důlních strojů APD2 a pro nadřazený počítač vybavený operačním systémem Windows 10

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb prýmyslového výzkumu a experimentálního vývoje software. Jedná se o řídící a komunikační systém pro důlní stroje – APD2, vyráběného firmou Hansen Electric, spol. s r.o.

Vlastní řešení se týká:
Stanice centrální SC1 (dále jen SC) – počítač standardu IBM PC s Windows 10 vybaven komunikačním SW
Stanice dopravníku (dále jen SD) – řídící parametrizovatelný automat s klávesnicí a grafickým barevným displejem, hovorovou částí, datovou komunikací a blokovacím tlačítkem. Datová informace o zablokovaném místě. Zpracovává informace vlastních vstupů i vstupů zařízení připojených přes vnější datovou sběrnici. Ovládá vlastní výstupy i výstupy zařízení připojených přes vnější datovou sběrnici. Odesílá data do Stanice centrální.
Hovorový zesilovač (dále jen Z) - s hovorovou částí, datovou komunikací, blokovacím tlačítkem a táhly pro zablokování pomocí blokovacího lanka. Datová informace o zablokovaném místě. Odesílá data do nadřazené Stanice dopravníku.
Blokovací klíč (dále jen K) – s datovou komunikací, blokovacím tlačítkem a táhly pro zablokování pomocí blokovacího lanka. Datová informace o zablokovaném místě. Odesílá data do nadřazené Stanice dopravníku.
Pomocný ovladač (dále jen PO) – s datovou komunikací, 12 vstupů různého typu, 5 výstupů, 4 tlačítka, 4 LED diody pro indikaci provozních stavů. Odesílá data do nadřazené Stanice dopravníku.
Blokovací převodník (dále jen BP) – galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečnými obvody (dle ČSN EN 60079-11) a ne jiskrově bezpečnými obvody stykačové skříně. Přijímá od nadřízené Stanice dopravníku datové povely pro spínání ovládacích výstupů strojů. Vyhodnocuje stav blokovacího obvodu podél ovládaného stroje a následně tohoto stavu ovládá výstupní blokovací relé ovládaných strojů. Odesílá data do nadřazené Stanice dopravníku. Datově komunikuje se zařízením uvnitř stykačové skříně.

Poznámka

Dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72212100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Opava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH (1 936 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 10. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzkum a vývoj software pro mikroprocesorový řídicí systém pro řízení důlních strojů APD2 a pro nadřazený počítač vybavený operačním systémem Windows 10.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení včetně zadávací dokumentace 1. 10. 2018 Zobrazit
Příloha ZD 1. 10. 2018 Zobrazit
Příloha ZD 1. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o rozhodnutí zadavatele 17. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap