Příloha ZD

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Vývoj software pro mikroprocesorový řídicí systém pro řízení důlních strojů APD2 a pro nadřazený počítač vybavený operačním systémem Windows 10 zadávané zadavatelem Hansen Electric, spol. s r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Příloha ZD

Datum uveřejnění

30. 6. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap