Modernizace systému klimatizace a vzduchotechniky.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace systému klimatizace a vzduchotechniky. zadávané zadavatelem HANÁK NÁBYTEK, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace systému klimatizace a vzduchotechniky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je modernizace systému řízení a regulace vzduchotechniky a modernizace systému klimatizace v objektu HANÁK FORUM. Podrobně je požadovaná technická specifikace dodávky uvedena v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Jedná se o zakázku bez dílčích plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

HN-01-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Budova HANÁK FORUM, Obchodní 265, Obec: Čestlice, PSČ: 251 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 555 557,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HANÁK NÁBYTEK,a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Raclavský

Kontaktní e-mail: p.raclavsky@hanak-nabytek.cz

Kontaktní telefon: +420 602 210 218

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace systému klimatizace a vzduchotechniky..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap