Dodávka technologie předúpravy ionizačním zařízením pro lakovací procesy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologie předúpravy ionizačním zařízením pro lakovací procesy zadávané zadavatelem HAJDIK a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

HAJDIK a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologie předúpravy ionizačním zařízením pro lakovací procesy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie předúpravy ionizačním zařízením včetně technologie vzduchotechniky k zajištění předúpravy plastových dílů při procesu lakování. V rámci výběrového řízení je poptávána dodávka technologie s požadovanou specifikací uvedenou v příloze č. 4 zadávací dokumentace ”Požadovaná specifikace technologie”.

Poznámka

Zakázka je realizována dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP PIK.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Kompletní nabídka bude předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
v písemné formě.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
Jedná se o zakázku bez dílčích plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

HAJDIK-02-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

HAJDIK a.s., Jablůnka 668, PSČ: 756 23

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 803 135 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11. 2. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HAJDIK a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jana Kovářová, Ph.D.

Kontaktní e-mail: j.kovarova@hajdik.com

Kontaktní telefon: +420 734 148 461

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologie předúpravy ionizačním zařízením pro lakovací procesy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap