Rekonstrukce výrobního objektu s přístavbou v Třebíči

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce výrobního objektu s přístavbou v Třebíči zadávané zadavatelem H + H METAL - CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

H + H METAL - CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce výrobního objektu s přístavbou v Třebíči

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření výrobního podniku, jenž umožní provést centralizaci výroby z několika dílčích provozoven do jednoho celku za účelem maximálního využití strojního zařízení. Sloučením provozů do jednoho objektu, dojde k úspoře nákladů na logistiku materiálu i výrobků. Vetší výrobní prostory umožní umístění moderních strojních zařízení systému CAD/CAM.
Koncepčně je stavební úprava s přístavbou navržena tak, aby novostavba byla citlivě zasazena do okolní zástavby. V uliční část objektu je štítová konstrukce na části objektu ponechána, ostatní pak odstraněno, dvorní pak je rekonstruována. Architektonicky je stavba a především uliční fasáda navržena tak, aby tvořila plynulý přechod mezi stávající zástavbou rodinných domů na straně jedné a novodobou průmyslovou výstavbou na straně druhé. Moderní průmyslový charakter architektury stavby podtrhuje kombinace plných a prosklených ploch, dále pak také použití netradičních povrchových úprav jak v exteriéru, tak také interiéru. Objekt je z veřejného prostranství bezbariérově přístupný.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213000-3, 45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Brněnská 36, 674 01 Třebíč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

34 959 620,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce výrobního objektu s přístavbou v Třebíči.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap