Výměna vybraných výplní otvorů 3 NP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna vybraných výplní otvorů 3 NP zadávané zadavatelem Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna vybraných výplní otvorů 3 NP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a týkající se rekonstrukce vybraných výplní otvorů nacházející se ve 4. NP objektu Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1 – Nové Město.
Jedná se o údržbové práce. Objekt je řešen o čtyřech podlažích nadzemních s podkrovím a o jednom podzemním podlaží. Podrobný průzkum konstrukcí nebyl prováděn vzhledem k charakteru prací. Při výměně stávajících výplní otvorů (špaletová a kaslová okna) a nahrazení novými výplněmi charakteru stávajících výplní (kaslová okna), budou provedeny opravy ostění oken, jak vnějších, tak vnitřních. Po úpravě vnitřních špalet bude provedena oprava omítek, včetně odstranění části linkrusty v šíři cca 15 cm kolem oken. Výmalba a olejový nátěr v bezprostředním prostoru kolem otvorů. Součástí výměny výplní otvorů bude i provedení plechové přechodové okapničky se spádováním od okna a případnou úpravu stávajícího parapetu. Dále provedení vnitřních dřevěných parapetů masivních v profilaci původní a barvě oken. V barvě oken bude provedeno kování (krytky štelovacích pantů s čočkami, dle stávajícího charakteru a pákové ovladače), Ostatní kování bude provedeno v barvě matná mosaz. Připojovací spáry budou opatřeny páskami na vnitřní straně parotěsnými a na vnější straně vzduchotěsními, případně komprimačními páskami. Přesahy budou zaomítnuty. Mezery mezi vyzdívku a kaslem okna na ostění a nadpraží budou vyplněny minerální vatou tuhou. V místě parapetu budou parapety dozděny a vyrovnány maltou. Podrobněji viz projektová dokumentace s položkovým výkazem vý

Poznámka

Nejdříve je nutné vyrobit vzorové okno ke schválení NPÚ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 999 825,- bez DPH (2 419 788,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odborný poradce Gymnázia prof. Jana Patočku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Postránecký; Ing. Lukáš Pojar

Kontaktní e-mail: postraneckyf@atlas.cz

Kontaktní telefon: 724229760 ; 720390920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna vybraných výplní otvorů 3 NP.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výměna vybraných výplní otvorů 3 NP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Okna Langer s.r.o. (04555970) Dodavatel 1 312 366,- Kč vč. DPH
1 084 600,- Kč bez DPH
FPM-BECON spol. s r.o. (45790540) Uchazeč 1 712 523,- Kč vč. DPH
1 415 308,- Kč bez DPH
HMS, spol. s r.o. (437625573) Uchazeč 2 838 558,- Kč vč. DPH
2 345 916,- Kč bez DPH
GENEL INVEST holding s. r. o. (04217519) Uchazeč 2 416 213,- Kč vč. DPH
1 996 871,- Kč bez DPH
DECORUM spol. s r.o. (26421259) Uchazeč 1 312 280,- Kč vč. DPH
1 084 529,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap