Výměna ležatého rozvodu studené vody v suterénu objektu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna ležatého rozvodu studené vody v suterénu objektu zadávané zadavatelem Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna ležatého rozvodu studené vody v suterénu objektu

Předmět veřejné zakázky

V rámci stavební akce dojde ke kompletní výměně hlavního ležatého rozvodu studené vody v suterénu budovy. Stávající ležatý rozvod je z ocelových pozinkovaných trubek. Ležaté rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu. Z potrubí jsou napojeny stoupačky vody a hydranty. Potrubí je značně zkorodované, v závitových spojích jsou známky netěsnosti. Ocelové pozinkované potrubí je za hranicí životnosti, jeho stav je havarijní.
Za fakturačním vodoměrem bude potrubí rozděleno na požární vodu a pitnou vodu pro objekt gymnázia. Hlavní páteřní rozvod pitné vody bude z trubek z polypropylenu. Nové potrubí bude kopírovat stávající trasu pod stropem suterénu, z něho budou provedeny odbočky s novými uzávěry opatřené vypouštěním k jednotlivým stoupačkám. Stoupačky zůstanou stávající. Rozvod požární vody bude nový z pozinkovaného potrubí k hydrantové stoupačce. Plastové potrubí bude opatřeno parotěsnou izolací proti rosení.
Součástí prací bude demontáže starého potrubí, odvoz a likvidace materiálu, úklid staveniště.
Soupis stavebních prací:
• Demontáže starého potrubí a izolace
• Odvoz odpadu a likvidace na ekologicky řízené skládce
• Nové plastové potrubí pitné vody, uzávěry umožňující vypouštění jednotlivých stoupaček
• Nové ocelové potrubí požární vody
• Závěsy, objímky, konzole
• Úklid

Externí odkaz na bližší informace

http://www.gybot.cz/rubrika/281-Aktuality-Verejne-zakazky/index.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Botičská 1, Praha 2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

490 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Luňák

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna ležatého rozvodu studené vody v suterénu objektu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Výměna ležatého rozvodu studené vody v suterénu objektu neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap