Elektroinstalační práce v rámci projektu OP PPR Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Elektroinstalační práce v rámci projektu OP PPR Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská zadávané zadavatelem Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Elektroinstalační práce v rámci projektu OP PPR Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou elektroinstalační práce při modernizaci učeben matematiky a cizích jazyků – podrobně Příloha 3 Technický popis uceleného řešení – Gymnázium Botičská.
Po vyklizení nábytku v učebnách a provedení případných stavebních prací budou zahájeny elektroinstalační práce.
V jazykové učebně: Nejprve bude provedeno dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6 mm), jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C, dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně, natažení silové kabeláže (pro zásuvky, včetně usazení podružného rozvaděče a volných chrániček pro AV kabeláž a slaboproud) – toto není předmětem této výzvy. Poté proběhnou stavební práce (předmět jiné výzvy), po jejich dokončení budou zapojeny silové zásuvky v místnosti a oživen nový silový podružný rozvaděč. Podružný rozvaděč bude osazen jističi v kombinaci s proudovým chráničem (přesné zapojení uveden v Příloze 3a Technický popis uceleného řešení - Gymnázium Botičská – jazyková učebna). Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem pro uživatele. Do připravených chrániček budou zataženy rozvody slaboproudu a technologie jazykové laboratoře. Do každé lavice bude aztaženo patřičné množství LAN kabelů (viz Příloha 3 Technický popis uceleného řešení - Gymnázium Botičská) z prostoru katedry (zde bude umístěn datový switch). Kabeláž bude ponechána s rezervou 1,5 m na obou koncích. Za interaktivním displejem bude osazena datová dvojzásuvka. Podrobnosti o zásadách instalace viz Příloha 3a Technický popis uceleného řešení - Gymnázium Botičská – jazyková učebna (kapitola 5.1, 5.2).
V učebně matematiky: Nejprve bude provedeno dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6 mm), jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C, dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně – toto není předmětem této výzvy. Následně budou v místnosti rozvedeny parapetní žlaby. Parapetní žlaby budou umístěny pro obvodu místnosti ve výšce stolů viz Příloha 3b Technický popis uceleného řešení - Gymnázium Botičská – učebna matematiky. Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem pro uživatele. Do připravených parapetních žlabů a chrániček budou zataženy rozvody slaboproudu. Slaboproudé rozvody se budou skládat z datové a AV kabeláže mezi učitelskou katedrou a interaktivní tabulí (access pointem). Kabeláž bude ponechána s rezervou 1,5 m na obou koncích. Za interaktivní tabulí bude osazena datová dvojzásuvka. Podrobnosti o zásadách instalace viz Příloha 3 Technický popis uceleného řešení - Gymnázium Botičská – učebna matematiky (kapitola 5.1, 5.2).

Externí odkaz na bližší informace

http://www.gybot.cz/rubrika/281-Aktuality-Verejne-zakazky/index.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

111 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

26. 3. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Kotrčová

Kontaktní e-mail: kotrcova@gybot.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Elektroinstalační práce v rámci projektu OP PPR Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 11. 3. 2020 Zobrazit
Příloha 1 11. 3. 2020 Zobrazit
Příloha 2a 11. 3. 2020 Zobrazit
Příloha 2b 11. 3. 2020 Zobrazit
Příloha 3a 11. 3. 2020 Zobrazit
Příloha 3b 11. 3. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap