Dodávka tabletů a notebooků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka tabletů a notebooků zadávané zadavatelem Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka tabletů a notebooků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka tabletů a notebooků, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této výzvy.
Dle klasifikace CPV se jedná o 30200000-1.

Dodávka zahrnuje dopravu. Dodávka je určena k realizaci výše uvedeného projektu na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně.
Nabídky musí být podány pouze na nové, nepoužívané a nerepasované zboží.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Záruka minimálně 24 měsíců (skutečnou dobu záruky uchazeč vyplní v návrhu smlouvy), viz specifikace nabídky

Externí odkaz na bližší informace

http://www.goaml.cz/?q=vyberove-rizeni

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

C142022

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30200000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

201 380,- bez DPH (243 670,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

171 765,- bez DPH (207 835,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 11. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Klára Tesařová

Kontaktní e-mail: tesarova@goaml.cz

Kontaktní telefon: 354624166

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka tabletů a notebooků.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka tabletů a notebooků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Z+M Partner, spol. s r.o. (26843935) Uchazeč 241 874,- Kč vč. DPH
199 896,- Kč bez DPH
VUJO s.r.o. (64830713) Uchazeč 211 169,20 Kč vč. DPH
174 520,- Kč bez DPH
ALVA IT s.r.o. (29120705) Dodavatel 207 835,65 Kč vč. DPH
171 765,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap