Dodávka ICT vybavení II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka ICT vybavení II zadávané zadavatelem Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka ICT vybavení II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím a
software, které jsou technicky specifikovány v příloze č. 1 této výzvy. Dodávka zahrnuje dopravu, montáž a instalaci dodaných zařízení a SW,
jejich zprovoznění, připojení do místní sítě a proškolení obsluhy. Je
určena k realizaci výše uvedeného projektu na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně.
Nabídky musí být podány pouze na nové, nepoužívané a
nerepasované zboží.

Poznámka

Toto výběrové řízení je realizováno na základě pravidel pro zadávání
zakázek pro projekty OP VK uvedených v Příručce pro příjemce
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, verze 7 a předpisů zřizovatele školy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

C131232

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30200000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

191 096,- bez DPH (231 226,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Klára Tesařová

Kontaktní e-mail: tesarova@goaml.cz

Kontaktní telefon: +420 354 624 166

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka ICT vybavení II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka ICT vybavení II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VUJO s.r.o. (64830713) Dodavatel 228 508,50 Kč vč. DPH
188 850,- Kč bez DPH
Z+M Partner, spol. s r. o. (26843935) Uchazeč 231 100,- Kč vč. DPH
190 992,- Kč bez DPH
Af Office s. r. o. (26768771) Uchazeč 227 568,- Kč vč. DPH
188 073,- Kč bez DPH
INEL-Market, spol. s r. o. (25223399) Uchazeč 219 639,- Kč vč. DPH
181 520,- Kč bez DPH
BOXED, s. r. o. (27243842) Uchazeč 229 689,- Kč vč. DPH
189 826,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka ICT vybavení II zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2013 VUJO s.r.o. (64830713) 228 508,50
188 850,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap