Automatický rovnací lis pro rovnání pilových kotoučů, fréz a kotoučových nožů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Automatický rovnací lis pro rovnání pilových kotoučů, fréz a kotoučových nožů zadávané zadavatelem GSP - High Tech Saws, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GSP - High Tech Saws, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Automatický rovnací lis pro rovnání pilových kotoučů, fréz a kotoučových nožů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a doprava automatického rovnacího lisu plechových rondelů s manipulátorem rondelů, jehož potřeba vychází z realizovaného projektu s názvem: „Výroba extrémně tenkých radiusových fréz“, jehož žádost o dotaci byla podána v rámci programu OPPIK – Inovace, výzva I. (reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000075).
Předpokládaná hodnota zakázky je předběžně vyčíslena na 6 200 tis. Kč bez DPH.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY POPTÁVANÉHO ROVNACÍHO LISU S MANIPULÁTOREM JSOU NÁSLEDUJÍCÍ :
- Maximální tvářecí síla min. 200 kN
- Možnost automatické výměny tvářecích nástrojů během pracovního procesu
- Žádaný průměr rondelu 200 až 400 mm při tloušťce 1,2 až 3 mm a tvrdosti 64 Hrc
- Požadovaná axiální házivost po procesu rovnání musí být v souladu s podnikovou normou QS. Tato norma QS je doložena jako Příloha č. 2 Zadávací dokumentace.
- PLC
- Ovládací prvky, silové spínací prvky, elektrický rozvaděč s klimatizací
- Bezpečnostní prvky
- Pneumatické prvky
- Manipulátor obrobků se zásobníky, pohon manipulátoru servomotory, zásobník a chapadlo
pneumaticky
- Zásobník pro broušené rondely s vakuovým vynašečem, zásobník pro surové rondely
s mechanickým vynašečem
- Sada upínacích přírub, výměna přírub na podavači manuálně
- software na principu receptur pro jednotlivé druhy rondelů

Dodání výše uvedeného zařízení je poptáváno včetně výroby, dodání, montáže a oživení příslušného zařízení a s tím souvisejících zákonných záležitostí, jako je dodání provozní dokumentace, zaškolení obsluhy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

426371000-0

Místo plnění veřejné zakázky

GSP – High Tech Saws, s.r.o., Hlavní 438, 738 32 Zborovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 200 000,- bez DPH (7 502 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GSP – High Tech Saws, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Mgr. Vít Gilík

Kontaktní e-mail: gilik@gspzborovice.cz

Kontaktní telefon: +420 602 779 639

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Automatický rovnací lis pro rovnání pilových kotoučů, fréz a kotoučových nožů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace vč. příloh 2. 8. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku hodnocení 6. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap