Zadávací dokumetace - upřesnění rozměru pracovní desky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Řezací plotr zadávané zadavatelem GRUND a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumetace - upřesnění rozměru pracovní desky

Popis informace či souboru

V Zadávací dokumentaci, v části 2. Předmět zakázky, je uvedeno, že ideální rozměry pracovní desky plotru by měly být vhodné pro zpracovábní až 3200 mm široké role nebo 3200x3200 mm desky. Vzhledem k současným potřebám firmy GRUND a.s. a charakteru její výroby se ukazuje jako naprosto dostačující rozměr 2700x3200 mm.

Datum uveřejnění

22. 7. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap