Oprava v bodě 7 Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce GRUND - 3D koupelnová předložka 5 zadávané zadavatelem GRUND a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Oprava v bodě 7 Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

V textu ZD došlo v bodě 7 k záměně (počet dnů dva a čtyři):.

Správně má část textu znít násleovně:
Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do dvou pracovních dnů po doručení žádosti.

Datum uveřejnění

3. 8. 2018

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap