Zadávací dokumentace v editovatelné podobě, příloha č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Entlovací stroj zadávané zadavatelem GRUND a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace v editovatelné podobě, příloha č. 1

Popis informace či souboru

Tato příloha je přidána pro případnou potřebu editovat text zadání. Pokud by došlo k jakémukoliv rozporu mezi textem ZD podepsaným oobou oprávněnou a touto přílohou, přednost má podepsaný scan.

Datum uveřejnění

30. 6. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap