Zadávací dokumentace v editovatelné podobě

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Čína 2017 zadávané zadavatelem GRUND a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace v editovatelné podobě

Popis informace či souboru

Tento soubor je vložen jako pomocný, neboť obsahuje mj. přílohu č. 1. Pokud je jakýkoliv rozpor v tomto textu a v piodepsaném scanu ZD, má vždy přednost dokument podepsaný statutárním zástupcem.

Datum uveřejnění

6. 6. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap