Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů zadávané zadavatelem GRANITOL akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GRANITOL akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je realizace specifických vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti GRANITOL akciová společnost. Jednotlivé kurzy jsou realizovány v rámci klíčových aktivit projektu a každá klíčová aktivita se skládá z různého počtu kurzů:

Jedná se o následující aktivity:
KA 03: S - SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA STŘEDISKU LDPE
Tato klíčová aktivita se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, působících na výrobním středisku, jež se specializuje na výrobu koextrudovaných fólií převážně z Low density polyethylenu (dále jen LDPE).

Konkrétní kurzy:
• Technologie postupů výroby vytlačování na koextruzním stroji WH3K/3
- stručný obsah - technologické postupy při dlouhé dráze vedení folie, nastavování
dle šíře a tloušťky finálního výrobku
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 36 (18 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

• Obsluha a údržba koextruzního vytlačovacího stroje WH3K/3
- stručný obsah - zvládnutí ovládání v ručním, poloautomatickém a automatickém
režimu provozu, stabilizace tubusu, vlivy na rovinnost fólie.
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 36 (18 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

• Technologie výroby ochranných lepivých folií a agrostretch folií
- stručný obsah - způsoby najíždění linky při jednotlivých recepturách s vazbou na
dosažení různé úrovně výsledné lepivosti
- 2 dny, 3 skupiny, plánovaný počet absolventů 45 (15 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 11 666 Kč bez DPH, celková max. cena za 6 dnů
školení 69 996 Kč bez DPH

• Technologie postupů a obsluhy výrobního zařízení linky LDPE
- stručný obsah - technologické postupy při nastavování tahových křivek při navíjení
lepivých a nelepivých fólií
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 32 (16 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

• Zásady údržby linky LDPE
- stručný obsah - údržba i čištění velké koextruzní vyfukovací hlavy. Přestavba
potiskovacích strojků na centrální a jednotlivé zásobování barvou. Specifika údržby
řezacích nástrojů u lepivých fólií.
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 32 (16 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

Do KA 3 budou zapojeny cílové skupiny:
• zaměstnanci linky LDPE,
• top management a střední management společnosti,
• interní koučové haly LPDE.


KA 04: S - SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA STŘEDISKU HDPE
Tato klíčová aktivita se zaměřuje na zvýšení vysoce odborné kvalifikace zaměstnanců, působících na výrobním středisku, jež se specializuje na výrobu z High density polyethylenu (dále jen HDPE).

Konkrétní kurzy:
• Technologie postupů výroby na nové výrobní lince HDPE
- stručný obsah - specifika pro nový způsob výroby s krátkou chladící věží - vliv na
finální vlastnosti výrobků u malých a velkých tlouštěk, přejíždění ve vazbě na počet
využívaných in line doplňkových zařízení, postup při perforaci ve dvojité a v
jednoduché fólii vč. kombinaci s jednoduchou a dvojitou ionizací.
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 36 (18 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

• Zásady údržby nové výrobní linky HDPE
- stručný obsah - čištění a údržba hlavy s protiběžnými spirálovými distributory
taveniny, specifika údržby stroje na výrobu s dlouhou a krátkou chladící věží.
Údržba perforačního zařízení pro různé druhy perforace.
- 2 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 36 (18 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 4 dny
školení 56 000 Kč bez DPH

Do KA 4 budou zapojeny cílové skupiny:
• zaměstnanci pracující na výrobním středisku HDPE
• top management a střední management společnosti
• interní koučové haly HPDEKA 05: S - SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA HALE TISKY
Tato klíčová aktivita se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, působících na výrobním středisku, jež se specializuje na flexografický potisk fóliových materiálů.

Konkrétní kurzy:
• Technologie postupů výroby na novém výrobním stroji Imperia
- stručný obsah - specifika potisku různých druhů polotovarů s dlouhým raportem až
do 1300 mm (což vyžaduje specifické technologie sušení, ředění),
- 3 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 27 (cca. 13 - 14 osob v jedné
skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 6 dnů
školení 84 000 Kč bez DPH

• Zásady údržby nového výrobního stroje Imperia
- stručný obsah - zaškolení v SW detekce poruch, jejich řešení a odstraňování.
Seřizování, údržba a kalibrace automatických viskozimetrů. Údržba a revize
plynových prvků sušícího zařízení.
- 3 dny, 2 skupiny, plánovaný počet absolventů 27 (cca. 13 – 14 osob v jedné
skupině)
- max. cena za den školení 14 000 Kč bez DPH, celková max. cena za 6 dnů
školení 84 000 Kč bez DPH

• Technologie in-line tisků v prostředí Granitol
- stručný obsah - flexografický potisk při nízkých odtahových rychlostech a
dlouhých raportech. Koordinace obsluhy vyfukovacího stroje a tiskací jednotky při
najíždění a obsluze u velkých šířek potisku až 2100 mm.
- 2 dny, 1 skupina, plánovaný počet absolventů 16 (16 osob v jedné skupině)
- max. cena za den školení 15 500 Kč bez DPH, celková max. cena za 2 dny
školení 31 000 Kč bez DPH

Do KA 5 budou zapojeny cílové skupiny:
• zaměstnanci haly tisky,
• top management a střední management společnosti
• interní koučové haly tisky

Uchazeč nabídne všechny poptávané kurzy, není možné podat nabídku pouze na část předmětu zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo společnosti GRANITOL akciová společnost Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

604 996,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GRANITOL akciová společnost

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Pešková

Kontaktní e-mail: peskova.l@granitol.cz

Kontaktní telefon: 554780201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s vítězným dodavatelem 8. 4. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběr dodavatele specifických vzdělávacích kurzů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. (25568027) Dodavatel 730 840,- Kč vč. DPH
604 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap