Přístavba a rekonstrukce haly na výrobu pytlů z laminátů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba a rekonstrukce haly na výrobu pytlů z laminátů zadávané zadavatelem GRANITOL akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GRANITOL akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba a rekonstrukce haly na výrobu pytlů z laminátů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je přístavba a rekonstrukce stavby dle projektové dokumentace (příloha č. 1 ZD).

Plnění veřejné zakázky bude realizováno v parametrech a za podmínek stanovených zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), projektovou dokumentací (příloha č. 1 ZD), Soupisem stavebních prací s výkazem výměr (příloha č. 5 ZD) a návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD). Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Toto výběrové řízení není realizováno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel postupuje v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK č.j.: 77867/17/61100, platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Partyzánská 464, 79305 Moravský Beroun, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12.000.000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radek Novák

Kontaktní e-mail: novak.r@granitol.cz

Kontaktní telefon: + 420 554 780 480

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba a rekonstrukce haly na výrobu pytlů z laminátů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap