Nákup technologie – svařovací stroj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologie – svařovací stroj zadávané zadavatelem GRANITOL akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GRANITOL akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologie – svařovací stroj

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka svařovacího stroje pro výrobu pytlů z laminátu. Zadavatel požaduje dodat plnění zakázky jako celek, dílčí plnění není přípustné.

CPV kód:
42994200-2 Strojní zařízení pro obrábění plastů

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je svařovacího stroje pro výrobu pytlů z laminátu; vše včetně příslušenství a dopravy, instalace pod dohledem techniků zadavatele, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu a implementaci software).


Toto výběrové řízení není realizováno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Toto výběrové řízení není realizováno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatele čj.: MPO 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a dále dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, je dodavatel povinen vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost (konkrétně tedy poskytnout kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42994200-2

Místo plnění veřejné zakázky

GRANITOL akciová společnost Sídlem: Partyzánská 464, 79305 Moravský Beroun, Česká republika

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 11. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GRANITOL akciová společnost

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Fibichr

Kontaktní e-mail: fibichr@granitol.cz

Kontaktní telefon: + 420 554 780 442

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologie – svařovací stroj.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap