Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1.etapa zadávané zadavatelem GLOBAL NETWORKS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GLOBAL NETWORKS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1.etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je odstranění starých ekologických zátěží v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO, která byla v provozu od roku 1888 a surová ropa zde byla zpracovávána až do roku 1980. Výroba minerálních olejů však probíhala i po privatizaci v roce 1992, až do roku 1997, kdy byl závod těžce poškozen povodní a ukončil provoz. Od ukončení provozu v roce 1997 docházelo postupně k degradaci areálu a v důsledku rozebírání kovových konstrukcí i k úniku značného množství závadných látek, které obsahovala technologie závodu. Areál sousedí s dalšími kontaminovanými lokalitami, zejména ZACHEMO (Trojek, a.s.) a Laguny OSTRAMO. Kromě masivní kontaminace nesaturované a saturované zóny se na lokalitě nachází na mnoha místech značné množství ropných látek uniklých z technologie ve formě různých jezer – lagun. Sanaci areálu je vzhledem k závažnosti kontaminace a rozsahu areálu nezbytné řešit v několika na sebe navazujících etapách. Za tímto účelem byla zpracována Analýza rizika a Studie proveditelnosti sanačního zásahu. Projekt sanace, v souladu se závěry AR a Studie proveditelnosti, řeší první etapu sanačního zásahu. Pro úspěšné dokončení sanace lokality je však nezbytné po dokončení první etapy navázat realizací dalších sanačních opatření v souladu se závěry Studie proveditelnosti a informacemi získanými v průběhu první etapy sanace.

Poznámka

Zakázka financována z Operačního programu Životní prostředí

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

644865

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

GN_VZ_1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45112360-6 Práce při sanaci půdy

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

122 755 358,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Žáková

Kontaktní e-mail: veronika@iora.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1.etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap