Snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA – zateplení (opakovaná výzva)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA – zateplení (opakovaná výzva) zadávané zadavatelem Glanzstoff - Bohemia s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA – zateplení (opakovaná výzva)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací směřujících ke snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA.

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Toto výběrové řízení je vyhlášeno okamžikem uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, lhůta pro podávání nabídek počíná dnem následujícím po tomto uveřejnění. Zadávací dokumentace, včetně veškerých příloh a případných dodatečných informací k zakázce, je uveřejněna na Profilu zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45.00.00.00-7

Místo plnění veřejné zakázky

Terezínská 60, 410 02 Lovosice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

28 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Grmela

Kontaktní e-mail: grmela@glanzstoff.com

Kontaktní telefon: +420 737 226 700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA – zateplení (opakovaná výzva).

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap