Přenosný NMR analyzátor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přenosný NMR analyzátor zadávané zadavatelem Glanzstoff - Bohemia s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přenosný NMR analyzátor

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na dodávky je zkonstruování a dodávka 1 kusu Přenosného NMR analyzátoru s příslušenstvím. Zařízení bude využito pro rozšíření výzkumných a inovačních kapacit zadavatele a využito zejména při výzkumných a vývojových aktivitách souvisejících s výrobou nových typů viskózových vláken. Specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou vymezeny v ZD.

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení dle „Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platnost od 5. 12. 2016, MPO 65504/16/61100“, dále jen „Pravidla“ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020, program podpory Potenciál, výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-005043

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Z2017-005043

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 358 737,- bez DPH (1 644 071,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Hana Knechtlová

Kontaktní e-mail: knechtlova@glanzstoff.com

Kontaktní telefon: +420 737 226 764

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přenosný NMR analyzátor.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap