Nákup modelářského softwaru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup modelářského softwaru zadávané zadavatelem Glanzstoff - Bohemia s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup modelářského softwaru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na dodávky je dodávka modelářského softwaru pro využití v rámci projektu zadavatele a dále další související dodávky a služby. Specifikace předmětu plnění je detailně vymezena v přílohách této Zadávací dokumentace (zejm. Příloha Závazného textu návrhu smlouvy č. 1: Minimální požadovaný standard plnění).

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení dle „Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020, výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

8697/002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48321000-4: Balík programů pro počítačovou projekci (CAD)

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Mrázek

Kontaktní e-mail: mrazek@glanzstoff.com

Kontaktní telefon: +420 737 226 761

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup modelářského softwaru.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace - sken 14. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace - word 14. 3. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 4. 4. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap