„Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“ zadávané zadavatelem G & B beads, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

G & B beads, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace stavby objektu „Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“ v rozsahu definovaném projektovou dokumentací ve stupni pro povolení stavby (DSP) vyhotovenou Ing. Tomášem Štejfou, stavebním povolením č.j. 190003/2020 ze dne 26.02.2020 a výkazem výměr.

V rámci projektu „Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“ bude ve stávajícím objektu č. p. 132 společnosti G & B beads, s.r.o. ve II. nadzemním podlaží vybudován prostor s prezentací historie a všech fází výroby skla a bižuterie. V rámci rekonstrukce prostor plánované expozice budou vybourány stávající nenosné příčky, podhledy a osekány technicky dožilé omítky. Rovněž budou vybourány technicky nevyhovující betonové průmyslové podlahy, které budou nahrazeny novou podlahou. Stěny v celém prostoru plánované expozice bude nově omítnuty, vyštukovány a opatřeny barevným nátěrem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 968 466,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GB beads, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Slámová

Kontaktní e-mail: slamova@gbbeads.cz

Kontaktní telefon: 483317929

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Expozice českého sklářství a bižuterie III. etapa“.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap