Technologické vybavení společnosti G 3 s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologické vybavení společnosti G 3 s.r.o. zadávané zadavatelem G 3 s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

G 3 s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologické vybavení společnosti G 3 s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na dvě části – A a B. Uchazeč o zakázku může podat nabídku do obou částí, nebo pouze do libovolné jedné částí zakázky.

Část A – Laserový plotr
Předmětem zakázky u části A je dodávka 1 ks laserového plotru.

Část B – Digitální plotr
Předmětem zakázky u části B je dodávka 1 ks digitální plotr.

Bližší, detailní specifikace jednotlivých částí zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 8.5.2021. Nabídky je možné podávat do 8.6.2021 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Těšánky 80, 768 02 Zdounky
- Osobní předání na adrese: Těšánky 80, 768 02 Zdounky – v pracovní dny v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, tel.: + 420 604 434 042, e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 11,5 mil. Kč bez DPH, z toho:
o část A: 7.000 tis. Kč bez DPH
o část B: 4.500 tis. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Těšánky 80, 768 02 Zdounky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 500 000,- bez DPH (13 915 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Hana Ragasová

Kontaktní e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Kontaktní telefon: +420604434042

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologické vybavení společnosti G 3 s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap